CAREERS

บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด ผู้ให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง (High Speed Internet), Total Network Solutions, Web Hosting, Wed Design มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง

Project Engineer (Junior) 3 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
 • Support ระบบอินเตอร์เน็ต
 • จัดทำเอกสารงานด้านเทคนิคเพื่อประกอบการเสนอราคาระบบ Networks ได้
 • ถอด BOQ และ Specification อุปกรณ์ได้
 • สนับสนุนประสานงานด้านวิศวกรรมกับ Supplier ให้ฝ่ายขายและจัดซื้อ บ้างในบางครั้ง
 • งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ่าน เขียน และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีความรู้เรื่อง Network และอุปกรณ์ Firewall, Router, Switch, Wireless, etc.
 • สามารถติดตั้งและ Support ปัญหาด้าน Internet, Firewall ของลูกค้าได้
 • อ่านแบบ Network Diagram / ถอดแบบได้
 • สามารถใช้งาน MS Office, Visioได้เป็นอยางดี
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี และ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

*** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ***

รายได้และสวัสดิการ
 • เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ และ ประกันสังคม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
 • ค่าล่วงเวลา , ค่า Oncall
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

กรุณาส่งประวัติและรูปถ่ายปัจจุบันของคุณมาที่ : [email protected]

Network Engineer 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
 • ติดตั้ง Internet
 • config router & Firewall
 • Support ระบบงานอินเตอร์เนต Firewall
 • VPN และประสานงานติดตั้งอินเตอร์เน็ตกับลูกค้า
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี และผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อ่าน เขียน และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีความรู้เรื่อง Network และอุปกรณ์ Firewall, Router, Switch, Wireless, etc.
 • สามารถติดตั้งและ Support ปัญหาด้าน Internet, Firewall ของลูกค้าได้
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอยางดี
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี และ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

*** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ***

รายได้และสวัสดิการ
 • เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ และ ประกันสังคม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
 • ค่าล่วงเวลา , ค่า Oncall
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

กรุณาส่งประวัติและรูปถ่ายปัจจุบันของคุณมาที่ : [email protected]

พนักงานขาย (2 ตำแหน่ง)

ลักษณะงาน
 • ดูแลการขายสินค้าและบริการให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ร่วมพัฒนาวางแผนการตลาดในสินค้าและบริการ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ สาธิตการใช้งานสินค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และปิดการขาย
 • มีความเชี่ยวชาญงานขายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • สื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความคิดริเริ่ม รักงานขายและการบริการ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีความรู้และประสบการณ์การขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายได้และสวัสดิการ
 • เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
 • ค่าคอมมิชชั่นการขาย
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสังคม
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

Contact Us


Deprecated: strripos(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /home/expgator/public_html/career.php on line 363