เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ

นวัตกรรม AI คัดกรองผู้มีอุณหภูมิสูงอัตโนมัติ

นวัตกรรมใหม่อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิพร้อมหน้าจอขนาด 8 นิ้วและเสียงเตือนเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูงประมวลผลด้วยระบบ AI สามารถแจ้งเตือนให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงตั้งแต่ประตูทางเข้า มาพร้อมระบบเชื่อมต่อประตูอัตโนมัติ สำหรับประตูที่รับรองการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มความสามารถในการคัดกรองให้ทุกคนได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

  • วัดอุณหภูมิ
  • ตรวจการใส่หน้ากาก
  • สัญญาณแจ้งเตือน
  • เชื่อมต่อระบบประตู
  • สำหรับระบบประตูที่รองรับ

Contact Us Download Brochure Thermal Scan Download Brochure Signage DespensorDesign mobile site