Careers

บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด ผู้นำในการให้บริการอินเตอร์เนตแบบครบวงจร (One-stop Internet Service Provider) มากว่า 20 ปี ในการให้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง, Total Network Solutions , Web Hosting, Wed Design มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากรที่มีความสามารถเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง

Careers

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศ หญิง
 • มีใจรักด้านงานขาย ชอบการติดต่อสื่อสาร
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • เคยมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มียานพาหนะ (รถยนต์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
 • ค่าน้ำมัน (กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัว)
 • มีใจรักด้านงานขาย ชอบการติดต่อสื่อสาร
 • ค่าคอมมิชชั่นการขายต่อเดือน
 • ประกันอุบัติเหตุ หลังจากผ่านการทำงาน 4 เดือน

เจ้าหน้าที่ Web Programmer / Web Application จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • เพศ หญิง / ชาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • มีความรู้ความเข้าใจใน PHP, Javascript, JQuery, CSS สามารถดับแปลงแก้ไข Coding ได้
 • มีความรู้ในระบบ Wordpress, Framework
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดขอบสูง ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านนี้ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ หลังจากผ่านการทำงาน 4 เดือน

Careers

เจ้าหน้าที่ Webservice Support จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • เพศ หญิง / ชาย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการระบบ Windows / Linux และระบบ Network / Lan / Internet เบื้องต้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดขอบสูง ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านนี้ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ หลังจากผ่านการทำงาน 4 เดือน

เจ้าหน้าที่ Web Design / Web Development จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านการออกแบบหรือเกี่ยวข้อง
 • เพศ หญิง / ชาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration, Flash, Dream weaver, HTML, CSS ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การด้านการออกแบบ และ Update Website (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีพื้นฐาน Graphic Design (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดขอบสูง ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านนี้ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายได้และสวัสดิการ

 • เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์การทำงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ หลังจากผ่านการทำงาน 4 เดือน

Contact Us